Alliantie Tante Sjaar: de samenwerking zoeken

Alliantie Tante Sjaar presentatieAl eerder publiceerden we over de Alliantie Tante Sjaar (hier en hier). Nu gaan we in gesprek met Wendy de Rijk, om nader kennis te maken met haar en de Alliantie. “Het mooie is dat het een brede samenwerking is,  met verschillende perspectieven. Diverse partijen, groot en klein, werken samen: hierin zitten uitdagingen, maar zeker ook kansen. Samen werken de partijen aan betere kansen, gezondheid en welbevinden voor Rotterdammers in een kwetsbare positie.”

Manifest

Veertien verschillende zorgaanbieders hebben in 2021 een manifest opgesteld. “Dit was voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen,” zo licht Wendy de Rijk toe, “zodat het kon worden meegenomen in de coalitieonderhandelingen.” Door verschillende ontwikkelingen is er een urgentie: de toename van kansenongelijkheid en armoede, de toegang van zorg staat onder druk, de afname van budgetten, bureaucratie, de toename van wantrouwen jegens de overheid, en de leefbaarheid en vitaliteit van de stad die onder druk staat.

Convenant

Eind 2022 is een convenant ondertekend, om een stap verder te zetten. De verschillende partijen hebben ervoor ondertekend, en zo de commitment getoond om samen verder te gaan. Een van de stappen was de inzet van een kwartiermaker die werkt in opdracht van de Alliantie: dat is Wendy de Rijk geworden, die al langere tijd actief is op het gebied van zorg en welzijn in Rotterdam.

“We werken samen met diverse partners, waaronder woningcorporaties, maar ook Basisberaad is een partner. We zoeken aansluiting bij de platforms Movers en het Platform Cliëntenraden Rijnmond. De functie van de Alliantie is de belangenbehartiging van Rotterdammers in een kwetsbare positie. Daarnaast is het kennis delen en inspiratie, onderlinge samenwerking, en een partnerschap van de gemeente.”

Speerpunten

In het manifest worden vijf speerpunten genoemd:

  1. Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven zijn hoofd heeft.
  2. Zorg voor een stabiele financiële situatie voor iedereen, geen kind hoeft op te groeien in armoede.
  3. Faciliteer integrale hulp.
  4. Stop huiselijk geweld.
  5. Zorg dat iedereen meedoet en participeert in de samenleving.

”Er zijn al stappen gezet,” vertelt Wendy de Rijke, “met ‘housing first’, waarbij huisvesting -in combinatie met de juiste zorg- als eerste wordt geregeld, kan veel ellende voorkomen. We moeten van opvang naar wonen. Ook de armoedebestrijding is belangrijk. En de integrale hulp is een actiepunt voor dit jaar. De praktijk is hierbij zeer weerbarstig: luister hierbij goed naar de cliënt. En laat tenslotte iedereen meedoen in de samenleving. Antes, een van de alliantiepartners, heeft bijvoorbeeld een goed programma IPS ( individuele plaatsing en steun), een methode om mensen met een ( ernstige) psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk.”

Van elkaar leren

“Binnen de Alliantie kunnen we veel leren,” zegt Wendy, “er is jarenlange ervaring, het is belangrijk de kennis te bundelen. De ervaringskennis, vanuit het Basisberaad, is hierbij zeker belangrijk. Via het Basisberaad hebben we aansluiting gezocht met de platforms Movers en Platform Cliëntenraden Rijnmond. We proberen de verschillende perspectieven te bundelen en van elkaar te leren. Alle perspectieven zijn hierbij nodig en belangrijk. Met de veertien partijen willen we partner zijn van de gemeente. We werken aan: invloed, inspiratie en innovatie. Dat doen we niet alleen richting gemeente, ook intern kijken we wat beter kan.”

Praktisch maken

“Het is nu praktisch maken,” vult Wendy aan, “we werken met 14 partijen samen. Ter versterking van onze speerpunten zoeken we gericht naar partners en bondgenoten en vormen samen een lobby. We proberen effectief samen te werken om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente Rotterdam. We willen geen vergaderclub zijn, maar juist het verschil maken. Een van onze actiepunten is bijvoorbeeld de integrale hulp, maar ook op andere punten verdiepen we ons: we willen ook oplossingen aanreiken. En we merken dat de gemeente Rotterdam positief is over de alliantie, we worden gewaardeerd.”

“We worden geen eigen rechtspersoon,” benadrukt ze, “het is een samenwerking van diverse partijen, waarbij elke partij zijn eigen zelfstandigheid behoudt. Waarom we Alliantie Tante Sjaar heten? Dit is omdat we bij Tante Sjaar de alliantie hebben opgericht! Iedereen, klein of groot, is bij ons gelijkwaardig. Samen zoeken we de focus. We hebben een bestuurlijke kerngroep, en voor diverse onderwerpen hebben we werkgroepen. Halverwege en eind van het jaar evalueren we. Samen zoeken we de uitdaging en oplossingen.”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://denk-raam.nl/alliantie-tante-sjaar-de-samenwerking-zoeken/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.