Huurders in armoede, meldpunt huuralarm

De Woonbond slaat huuralarm; woonlasten zijn voor huurders nauwelijks meer op te brengen. Om duidelijk te maken dat er een beleidswijziging nodig is, liet de Woonbond het RIGO onderzoek doen. Dit onderzoek beperkte zich tot huurders van gereguleerde huurwoningen, met huren tot de huurtoeslaggrens (€664 in 2012). Gebaseerd op Woon Onderzoek Nederland 2012 berekende RIGO hoeveel bestedingsruimte deze huurders overhouden na aftrek van huur en energierekening. Het resterende bedrag is vergeleken met de kosten voor overige uitgaven uit het zgn. ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’ (NVMT-budget) dat het Sociaal en Cultureel Planbureau gebruikt om armoede te definiëren. Huurders die onvoldoende te besteden hebben om de uitgaven uit dit budget te bekostigen, leven volgens deze definitie in armoede. Uit het onderzoek blijkt dat 28% van de huurders van gereguleerde huurwoningen na aftrek van woonlasten onvoldoende overhoudt voor de overige uitgaven uit het ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’. Dit betreft niet alleen uitkeringsgerechtigden maar ook werknemers met karige lonen. Door de ontwikkeling van de huren, de energieprijzen en de koopkracht neemt dit percentage in deze kabinetsperiode toe tot naar schatting 35% van de huurders in 2017.

Minister Stef Blok voor wonen en rijksdienst (VVD) echter reageert afhoudend op de resultaten van het onderzoek en ontkent de ernst van de situatie.
Hij adviseert huurders “om over te stappen naar een andere energieleverancier en hun elektrische apparaten ´s nachts niet op ‘stand by’  te laten. Mijn verwachting is dat als iedereen doet wat ´ie kan, de woonlasten eerder omlaag gaan dan omhoog.”

Woonbond riep zijn leden op om de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 te gebruiken om de woonlastenproblematiek onder huurders lokaal op de politieke agenda te krijgen. Daar is het heel goed mogelijk om met gericht beleid het leed te verkleinen, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Gemeenten zouden samen met met woningcorporaties en huurdersorganisaties prioriteiten kunnen stellen in energiebesparing en woonblokken aanwijzen die het eerst moeten worden geïsoleerd.”

Met de actie Huuralarm probeert de Woonbond het tij te keren. Er werden  tienduizenden handtekeningen verzameld voor een online petitie, er werd gedemonstreerd in Den Haag, en er is een meldpunt geopend om de gevolgen van de huurverhogingen in kaart te krijgen.

Ook zocht de Woonbond de samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties. Even vormden ze een gezamenlijk front, maar Aedes heeft het verzet tegen de verhuurdersheffing gestaakt en zelfs met minister S. Blok afgesproken dat corporaties de verhuurdersheffing mogen verhalen op hun huurders.

De verhuurdersheffing die de woningbouwcorporaties aan de schatkist moeten afstaan, loopt op tot 1,7 miljard euro in 2017 volgens het woonakkoord dat de regering en de oppositie sloten.

Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn dreigt als enige PvdA-er tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te stemmen. Hierdoor zou het plan zijn meerderheid in de Senaat verliezen en gaat het woonakkoord van tafel dat het kabinet dit voorjaar sloot met D66, ChristenUnie en SGP. De verhuurdersheffing is daar een onderdeel van. Achter de schermen wordt nog druk geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. Want als de verhuurdersheffing in de Eerste Kamer sneuvelt, heeft het kabinet een groot financieel probleem.

Bron: woonbond.nl 9 dec 2013 en rigo.nl 9 nov 2013 landelijke media 3 dec 2013

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://denk-raam.nl/huurders-in-armoede-meldpunt-huuralarm/

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: