“De weg uit de Armoede”

Op 1 juli organiseerde RoSa! in de Pauluskerk een, met meer dan 100 gasten drukbezochte, themamiddag onder deze titel.

Hans Goosen, voorzitter RoSA! bracht de bijeenkomst van 17 juli 2017 in herinnering.
Toen ondersteunden acht Gemeenteraadspartijen het Manifest tegen de Armoede met 40 aanbevelingen voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. Tegen armoede, waar de uitkeringen in 40 jaar zo’n 30% achter waren geraakt bij lonen in het bedrijfsleven. Daarin is helaas eerder een verslechtering dan een verbetering waar te nemen. En beleid , noodzakelijk om de sociale uitsluiting en langdurige achterstand ten gevolge van armoede te keren.


Paneldiscussie:

Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg noemt de aantal acties die gemeente Rotterdam neemt:
– armoedeportefeuille ruim 80 miljoen euro per jaar;
– beleidsnota: Uit de knoop’ maatregelen tegen armoede;
– beleidsnota ‘Reset Rotterdam’ maatregelen tegen schulden;
– Stadsmarinier Schulden is benoemd voor ingewikkelde zaken.
Rotterdam probeert ook betaling van vaste lasten vanuit de uitkering te regelen voor bepaalde gezinnen maar dat vergt wetsaanpassing.

Aart van Zevenbergen, gemeenteraadslid Rotterdam (SP) erkent de Rotterdamse aanpak en deelt:
– in grote lijnen is de SP het eens met de plannen;
– inkomens zijn te laag, daarmee kun je niet (meer) uit armoede komen;
– toekomst moet zijn: “lagere lasten voor de burger”;
– vroeg-signalering moet schulden voorkomen en daarmee loonbeslag en deurwaardersaanpak.

René Peters, lid 2e kamer (CDA), stelt dat
– een basisinkomen onvoldoende is;
– de uitkeringen omhoog moeten.
– CDA gaat voor een basisbaan;
– huisuitzetting bij gezinnen moet stoppen evenals gas, water en licht afsluiting.

Nick Huls, professor Rechtssociologie reageert:
– de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is sterk verouderd;
– deze juridische “aanpak” loopt vast (op de rechtbank), een groot probleem;
– hulpverleners en deurwaarders voeren nu een schijngevecht geworden, zij moeten gaan samenwerken;
– schulden moeten samen met de gemeente worden aangepakt.

Vanuit het publiek worden onder andere aangekaart:

Kleidingbank

– moeten we armoede verbinden aan werkgelegenheid?
– dak- en thuislozen versus democratische rechtsstaat
– claim financiële innovatieruimte om te experimenteren met armoedeaanpak
– verzoek om belastingvrijstelling voor de kledingbank
– met tijdelijke (deel) contracten en slechte arbeidsvoorwaarden is bestaanszekerheid niet op te bouwen.

Doordat de algemene forumdiscussie uitliep, natuurlijk ook onderbroken door het “randprogramma met zang en voordracht en pauzes met innerlijke versterking”, kon een niet geagendeerde discussie over 5 stellingen van Tjeerd de Boer, econoom, niet doorgaan. Erg spijtig nu, maar in september is er een vervolgbijeenkomst over een anti-armoedebeleid dat veel verder gaat dan als in de gemeentelijke rapporten. De genoemde 5 punten zullen dan als beleidstellingen mede aan de orde worden gesteld.
Denkraam zal ze in een volgend artikel voorstellen, ter overdenking in de zomermaanden.

Bron: Bijeenkomst d.d. 1 juli en nieuwsbrief 135 RoSa! d.d. 15 juli 2019

Permanente koppeling naar dit artikel: https://denk-raam.nl/de-weg-uit-de-armoede/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.