Vers Beton schrijft “voor de harddenkende Rotterdammer” en plaatst daartoe redactionele & ingezonden verdiepende gedachten over de stad inzake politiek, cultuur, ontwikkelingen, economie & human interest. Recent verscheen een 4-delige serie over “verwarde mensen” en acute psychiatrische hulp, waarop we hieronder graag de aandacht vestigen. Lees vooral ook de interessante en gedegen stukken op Vers Beton (4 links).

Het aantal meldingen van verwarde personen stijgt jaarlijks ook in regio Rotterdam. Hoe komt dat en wie verleent hen acute psychiatrische hulp? Waar ligt de afgesproken grens bij politiecode E33 tussen acute GGZ opname en politie/strafdetentie?
Komt deze hulp in feite te laat, als er al sprake is van maatschappelijke overlast? Zie 1:

Acute opname -interview:”van verward en dwars, via geboeid in een politiebus, naar naakt in de GGZ separeer; grote paniek – waar ben ik?” Aansluitende gedwongen opname, gedwongen medicatie, geen behandeling van de onderliggende problemen en dan met verplichte medicijnen zonder echte hulp terug naar thuis.
Pleidooi voor psycholance-inzet voor vervoer naar GGZ én direct aansluitende vrijwillige behandeling, niet uitsluitend de nadruk op medicatie. Zie 2:

De crisisdienst besluit 24/7: “acute opname of weer rustig / naar huis?
Op aanvraag van deze medisch deskundigen kan acuut Inbewaringstelling (IBS) opgelegd worden, waarop gedwongen GGZ opname volgt, mits: iemand door zijn ziekte een gevaar is voor zichzelf of anderen en dit gevaar aantoonbaar niet anders kan worden afgewend. In de praktijk is dat dan al snel het geval, maar niet aantoonbaar meer dan voorheen.
Nu kwetsbare mensen met een psychiatrische aandoening meer maatschappelijk (moeten) participeren en meer zelfstandig (moeten) wonen met minder zorg-begeleiding nemen wel de aanvragen door psychiaters toe voor voorwaardelijke)⊗ machtigingen.
Toename van dwang(cijfers) kan dus wel gevolg zijn van de voorzichtiger maatschappij, een behoudender politiek en andere maatschappelijke ondersteuning en zorg. Zie 3.

GGZ-carrousel. Afspraak is één-derde afname opnameplaatsen in GGZ-instellingen 2012-2020. Na ’n korte (gedwongen) opname inventariseert de gemeente bij het “keuken-tafel-gesprek” welke zorg ze thuis moet bieden. Hun aanbod sluit soms onvoldoende aan bij de specifieke noden van een psychiatrisch cliënt. Bij toenemende zorgbehoefte volgt al snel weer een (korte) opname, enz… Hier hebben goede FACT⊗teams bewezen te werken om flexibel de nodige zorg in te kunnen zetten en zo acute opnames mede te voorkomen,…
Maar er speelt naar verwachting meer dan beddenreductie en (dus) kortere opname en wachtlijsten alleen. Sociaal: individualisatie, eenzaamheid, minder sociale voorzieningen en Financieel: druk van zijde de zorgverzekeraars én armoede, schuld, woningnood,…
Ook zouden tussenvormen van beschermd wonen ingezet en onderzocht kunnen worden.
Goed onderzoek naar toename van verwarde personen/acute opnames is gewenst. Zie 4.

⊗ Bij een voorwaardelijke machtiging moet de cliënt thuis aan de behandelafspraken voldoen, als het innemen van voorgeschreven medicatie, anders volgt de reguliere rechterlijke machtiging en acute, gedwongen opname.

FACT-teams zijn multidisciplinair en bieden Flexible Assertive Community Treatment, ambulant vanuit de GGZ. Ze behandelen en begeleiden mensen met een psychiatrische aandoening met veelal bijkomende problemen op meerdere levensgebieden (geld, wonen, werk, dagbesteding, persoonlijke weerbaarheid,…) voor zover nodig en mogelijk.

Bron: Vers Beton, voor de website zie hier. Auteur: Fred Smid. Data: aug, sep, okt 2017
Naast eigen journalistiek en redactie heeft Vers Beton ook een Productiehuis dat -samen met diverse andere organisaties- actief is in de culturele sector en de PR.

Boris Dumfries schreef als reactie op 27 december 2017 om 21:40
Ik vind het heel goed dat de redactie/Patty aandacht besteed aan dit onderwerp. Wellicht kunnen deze artikelen een mooie opmaat zijn naar een themabijeenkomst/expertmeeting met ervaringsdeskundigen in 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.