Dichters Dichtbij

Dichters Dichtbij verzamelt gedichten. Gedichten die geschreven worden door cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Van de achterkant van een bierviltje tot de mooiste tijdschriften: juweeltjes van gedichten worden er geschreven. Te vaak gaat dit moois verloren, of blijft het in kleine kring. Dit willen wij doorbreken. Bent u zelf een dichter? Via deze website kunt u gedichten insturen. De redactie kijkt de gedichten na, en vervolgens worden ze hier gepubliceerd. Daarnaast nemen we ook gedichten op in onze maandelijkse nieuwsbrief “Denkraam Extra” Zo komt een gedicht in de mailboxen van onze lezers!

Ook een gedicht publiceren?

Om te publiceren vragen wij je om je gedicht per email naar ons toe te sturen. De gedichten worden gepubliceerd onder de door jouw opgegeven naam, en blijven van jou zelf. Met andere woorden: het auteursrecht ligt bij jou, en niet bij derden. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal het gedicht (of gedichten) worden verwijderd van deze site. Met het inzenden van een of meerdere gedichten geef je Denkraam toestemming om deze gedichten te plaatsen op de website. Mocht Denkraam uw gedicht voor andere doeleinden willen gebruiken, zal vooraf toestemming worden gevraagd via het door jouw opgegeven e-mail adres.
De redactie behoudt zich het recht voor om de ingezonden gedichten taalkundig te bewerken of in te korten. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om ingezonden gedichten niet te publiceren. De redactie brengt je op de hoogte als een gedicht wordt geplaatst op de website. Bij het niet plaatsen van een gedicht wordt er niet verder in discussie getreden.

De doelgroep van Dichters Dichtbij zijn mensen die zelf te maken hebben (of hebben gehad) met de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. De dichters op deze site zijn veelal ook mensen uit de GGZ, MO en VZ. We willen mensen uit de doelgroep een mogelijkheid geven om hun kunstwerken te publiceren, maar we ondersteunen geen commerciële uitingen (reclame etc.).
Het kan zijn dat je besluit om je gedichten niet meer op de website geplaatst te willen hebben. Neem dan contact op met de redactie via redactie@denkraam.info om de gedichten te laten verwijderen van onze website.

Om te publiceren vragen wij u om uw gedicht per email naar ons toe te sturen. redactie@denkraam.info