Opinie: Maatwerk voor iedereen

Na meer dan zestien jaar hardvochtig Leefbaar Rotterdam en VVD bijstandsbeleid, krijgt met een nieuw college ook de uitvoering van de Wet Werk en bijstand in Rotterdam een iets vriendelijker en socialer gezicht. Een tijdje geleden startte dit proces met het afschaffen van het verplicht papierprikken door nieuwe bijstandsgerechtigden. Een beslissing die door velen is toegejuicht. Onlangs verraste het college vriend en vijand met het besluit de sollicitatieplicht voor 60-plussers in de bijstand af te schaffen…

Keuze op basis van individuele aanpak

Ook rondom deze beslissing was er al snel een euforische stemming, maar niet bij iedereen. Zo hebben Leefbaar Rotterdam en de VVD kritiek op het voorstel. Zij zijn van mening dat 60-plussers op deze manier worden afgeschreven. Hebben zij een punt? Op zich heeft de gemeente Rotterdam het prima omschreven. In een brief van het Rotterdamse college aan de gemeenteraad staat dat maatwerk een belangrijk uitgangspunt moet zijn en dat het college wil streven naar “een passende bejegening” van bijstandsgerechtigden. In het plan van aanpak uit zich dit in het individueel beoordelen van elke 60-plusser en dan per persoon beslissen dat solliciteren niet meer hoeft, althans als de bijstandsgerechtigde dat ook wil. Juist dat stukje maatwerk haalt het verwijt van Leefbaar Rotterdam en de VVD onderuit. De betreffende bijstandsgerechtigden houden zelf immers de regie. Zij worden niet afgeschreven maar krijgen op basis van een individuele aanpak een keuze.

Plan gedoemd te mislukken

Dit klinkt prima. Toch valt hier een belangrijke kanttekening bij te maken. Is dit in de praktijk haalbaar? Is het niet zo dat er juist zoveel is misgegaan in het verleden door onderbezetting als gevolgd van verschillende reorganisaties? Wanneer dit plan zal worden uitgevoerd zonder aanpassing van het ambtenarenapparaat en de juiste bijscholing binnen de sociale dienst, is dit in de kern goede plan gedoemd te mislukken. De Rotterdamse ombudsvrouw heeft nog altijd stapels terechte klachten op haar bureau liggen. Soms zeer schrijnende klachten waar de haren recht overeind van gaan staan. Op basis hiervan ligt het in de verwachting dat er weinig terecht gaat komen van een echt individuele aanpak en maatwerk. In de praktijk zal er eerder sprake zijn van geen enkele benadering vanuit de sociale dienst. Om de paar jaar de oproep voor een standaard rechtmatigheidsonderzoekje op kantoor, waarna er weer een kruisje kan worden gezet achter de betreffende naam. Precies zoals dit eigenlijk al heel lang gebeurd bij mensen die worden gezien als hopeloze gevallen. Het gevolg van de huidige klagers Leefbaar Rotterdam en de VVD…over afgeschreven worden gesproken.

Individuele aanpak en maatwerk voor iedereen

Toch blijft het plan van de gemeente Rotterdam op papier helemaal niet verkeerd. Echter zou dit standaard beleid moeten zijn in plaats van specifiek voor 60-plussers in de bijstand. Dit zou je zelfs een vorm van discriminatie kunnen noemen. Er zijn genoeg voorbeelden aan te halen van mensen uit andere doelgroepen. Neem mensen met een psychische kwetsbaarheid of lichamelijke beperking. En wat te denken van mensen die te maken krijgen met levensbedreigende ziekte als kanker. Een deel van hen heeft nog altijd te maken met de terreur van de sociale dienst. De druk die dit veroorzaakt maakt het er niet beter op. Pas het nieuwe plan dus toe op iedereen en selecteer niet op leeftijd. Kijk naar de persoon en zijn of haar mogelijkheden, beperkingen en omstandigheden. Ondersteun en begeleid ze en bied ze passende scholing aan. Wanneer dit de standaard praktijk zou worden dan zouden we nog versteld kunnen staan van wat deze mensen betaald of vrijwillig te bieden hebben aan onze samenleving…

You may also like...

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *